Over Udecide

UDECIDE

In het jaar waarin de stad Utrecht en haar scholen na COVID weer open zijn, een nieuw college van Burgemeester en Wethouders is aangetreden en de onderwijsinspectie constateert dat de burgerschapscompetenties niet op niveau zijn (Staat van het Onderwijs 2022) is een nieuw onderwijsproject ontstaan.

NUOVO Scholen is voornemens om in april 2023 met een groep leerlingen aan de slag te gaan met ontwerpopdrachten vanuit de stad tijdens een onderwijsfestival. Een groep docenten (van vrijwel alle NUOVO-scholen) is in oktober 2022 gestart met de voorbereidingen van het festival en vormt daarmee een professionele leergemeenschap, die de taak op zich neemt om het onderwijs in de breedte betekenisvoller en aantrekkelijker te maken, door onderwijs meer in context te plaatsen.

Leerlingen van één van de NUOVO Scholen bouwen aan een prototype

Doel

Tijdens het festival willen we leerlingen vanuit de hele stad in contact brengen met elkaar en gezamenlijk aan opgaven van de stad laten werken. Dit heeft tot doel dat ze elkaar leren kennen en dat ze zich meer verbinden met de stad (hun stad) van de toekomst. Daarnaast maken ze kennis met de opgaven die komen kijken bij het besturen van een grote stad en kunnen ze de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college van B en W inspireren om de nieuwe generatie te betrekken bij de toekomst van Utrecht. Dit draag op een concrete en tastbare manier bij aan het ontwikkelen van burgerschapscompetenties.

Tijdens het festival vormt de stad Utrecht het klaslokaal. In de stad gaan leerlingen met behulp van experts op onderzoek uit, werken ze aan oplossingen voor vraagstukken en presenteren ze deze vraagstukken aan stadsbestuurders. Ze leren en creëren in en met de stad.

Door te kiezen voor een mix van leerlingen met verschillende sociaaleconomische achtergronden en migratieachtergronden dragen we bij aan de kansengelijkheid van de Utrechtse (regio)leerlingen. We doorbreken bubbels door ontmoeting en samenwerking. Door studenten van lerarenopleidingen te verbinden aan docenten van NUOVO, door te werken vanuit de Opleidingsschool en door te verbinden aan externe (bijv. culturele) partners dragen we bij aan de positieve beeldvorming van het beroep en daarmee aan voldoende goede onderwijsprofessionals in de stad.

Voorbeeld van een opdracht UDECIDE

Bereik

Naast de 250 leerlingen die deelnemen aan het festival bieden we docenten mogelijkheid om met een lespakket op schoolniveau aandacht te besteden aan de Utrechtse vraagstukken en leerlingen te prikkelen om na te denken over oplossingen. Onderdeel van dit lessenpakket zijn de filmpjes waarin de vraagstukken worden geïntroduceerd. Alle ideeën worden verzameld (op bijvoorbeeld padlet) en kunnen als inspiratie gebruikt worden voor de festivalteams.

Het verwachte bereik hiermee is: 45 klassen á 25 leerlingen = 1.125 leerlingen

Bij het ontwikkelen van het programma wordt gebruik gemaakt van methodes uit de Vreedzame School, Waarderend leren en Ontwikkelingsgericht onderwijs.